Algemene Voorwaarden workshop De Mindbrouwerij – Brouw je Brand Workshop

 

 1. Inschrijving geschiedt via het formulier op de ‘winkelmand’ pagina via de online shop op de website van De Mindbrouwerij: http://www.mindbrouwerij.nl/shop/
 2. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van De Coacheteer. Betaling gaat via overschrijving, iDeal of Paypal.
 3. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.
 4. De Mindbrouwerij is gerechtigd de workshop/training te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 5. De Mindbrouwerijbehoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 6. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Mindbrouwerij video opnames te maken en op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 7. Deelnemers zijn gerechtigd het materiaal dat tijdens de workshop wordt geproduceerd voor eigen doeleinden te gebruiken.
 8. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;
 • bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;
 • bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
 • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
 • deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 5 dagen voor aanvang van de cursus is doorgegeven;
 • indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
 • annulering dient altijd schriftelijk per e-mail of telefoon (06-40304955) te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de e-maildatum of telefonisch contact.