Privacy beleid / policy van de Mindbrouwerij

Privacyverklaring Mindbrouwerij

De Mindbrouwerij neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Over de Mindbrouwerij
De Mindbrouwerij bestaat uit Dennis Beentjes en Janneke Koninkx en is gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal 237, 1012 DL Amsterdam. Dennis en Janneke zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mindbrouwerij.nl
Oudezijds Achterburgwal 237, 1012 DL Amsterdam
info@mindbrouwerij.nl

In deze privacyverklaring wordt vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

We kunnen deze verklaring af en toe wijzigen, dus gelieve deze pagina geregeld te bezoeken om zeker te zijn dat je tevreden bent met de wijzigingen.

Hoe en welke gegevens verzamelt de Mindbrouwerij
Wanneer jij gebruik maakt van onze website, je online aanmeldt voor onze mailinglijst/nieuwsbrief, het contactformulier invult, een online aankoop doet of andere aanvragen doet voor één van de diensten van de Mindbrouwerij, verzamelen wij gegevens van jou. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer (voor een coachings- of trainings aanvraag)
– IP adres en informatie inzake webpagina’s die je bezoekt en wanneer je deze bezoekt.

Indien je een product van ons via de webshop omgeving koopt, worden jouw kaartgegevens niet bijgehouden door ons. Deze gegevens worden verzameld door onze derde betalingsverwerkers die gespecialiseerd zijn in het veilig vastleggen en verwerken van transacties met krediet- en debetkaarten. Indien je vragen hebt inzake beveiligde transacties, gelieve dan contact met ons op te nemen.

16 jaar of jonger?
We zijn in het bijzonder bezorgd om de privacy te beschermen van kinderen van 16 jaar of jonger. Indien je 16 jaar of jonger bent, gelieve op voorhand de toestemming van je ouders/voogd te vragen en vraag hen om je te helpen wanneer je ons enige persoonlijke informatie verstrekt.

Hoe gebruiken we deze gegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen en kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om je bestelling of aanvraag te verwerken;
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten die je met ons hebt afgesloten of de overeenkomst die je met ons bent aangegaan;
 • Om je op de hoogte te brengen van enige wijzigingen in onze diensten;
 • Om je informatie op te sturen die je gevraagd hebt en die mogelijk interessant voor je zijn.
  Dit kan informatie zijn over campagnes, oproepen en promoties van producten en diensten van onze geassocieerde ondernemingen;
 • Voor administratieve en zakelijke doeleinden;
 • Om onze onderneming en onze website te verbeteren;
 • Voor reclame en analytische doeleinden;
 • In verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen;
 • Voor bepaalde bijkomende doeleinden, zij het enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Door de gegevens te verstrekken, geef je De Mindbrouwerij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd.
Tevens is het voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

Bijzondere persoonsgegevens
Wanneer je een coachings- of trainingstraject bij ons aangaat, zullen wij ook bijzondere persoonsgegevens opvragen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om jou zo goed mogelijk te begeleiden en worden door ons bij jou opgevraagd, wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern, door jouw eigen coach gebruikt, wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en wordt uiteraard als zeer vertrouwelijk door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze algemene voorwaarden.

Wie heeft toegang tot je gegevens?
De Mindbrouwerij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindbrouwerij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van je informatie buiten de EU
Wanneer je bent ingeschreven voor onze mailingslijst/nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een (online) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht in onze webshop worden je persoonsgegevens opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Als je in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt binnen 4 weken uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Daarnaast delen wij gegevens, die wij verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, workshop of training met Facebook om zo advertentie doelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. De servers van Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

De doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vindt plaats op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens
De Mindbrouwerij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mindbrouwerij.nl

Cookies
Zoals vele andere websites maakt onze website gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn mini-bestanden van informatie die door een organisatie naar uw computer worden verstuurd en die op jouw harde schijf worden opgeslagen zodat de website je herkent wanneer je deze opnieuwe bezoekt. Ze verzamelen statistische gegevens over je surfgedrag en dienen niet tot de identificatie van je als individu. Cookies helpen ons om onze websites te verbeteren en jou een betere, meer gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd (meer info). Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en jouw gegevens worden niet gedeeld. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via ons cookiebeleid op onze website kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mindbrouwerij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk na 4 weken uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem zijn wij verplicht tenminste zeven jaar te bewaren om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen uiterlijk zes maanden na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Mindbrouwerij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mindbrouwerij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen.

Mindbrouwerij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.