Een kwaliteit wordt automatisch een valkuil als je er het woord ‘te’ voorzet (behalve dan bij ‘te’vreden). We noemen dit de vervorming van de kwaliteit. Een valkuil kun je ook zien als een punt van aandacht, als een uitdaging om aan te werken, zodat het weer een kwaliteit kan worden.

In de lijst hieronder benaderen we het vanuit de valkuil. Dus welke kwaliteit ligt hier aan ten grondslag.

 

Valkuilen

Persoonlijke eigenschappen & kwaliteiten
Aarzelend Bedachtzaam
Achterdochtig Kritisch
Afstandelijk Gereserveerd
Afstandelijk Nuchter
Afstandelijk Onafhankelijk
Afstandelijk Beschouwend
Afstandelijk Rationeel
Afstandelijk Zakelijk
Agressief Assertief
Agressief Krachtig
Arrogant Zelfverzekerd
Betuttelend Zorgzaam
Bot Doortastend
Bot / brutaal / arrogant Direct
Braaf Eerlijk
Braaf Vriendelijk
Bureaucratisch Gestructureerd
Chaos Improvisatie
Chaotisch Creatief
Chaotisch Flexibel
Chaotisch Losheid
Conflict vermijdend Verdraagzaam
Dogmatisch / kwetsend Streng
Domineren Leiden
Drammerig Daadkrachtig
Drammerig Besluitvaardig
Drammerig Veeleisend
Dwars Autonoom
Eentonig Evenwichtig
Einzelgänger Zelfstandig
Fanatiek Gedreven
Fanatiek Hardnekkig
Fanatiek IJverig
Fanatiek Toegewijd
Filantropisch Onbaatzuchtig
Geen mening Objectief
Geen stelling nemen Tactvol
Gevoelsarm Analytisch
Gewoon Betrouwbaar
Grenzeloos Ruimdenkend
Grenzeloos Vrijgevig
Grenzeloos Service-minded
Haantje de voorste Initiatief
Hardnekkig Doelgericht
Heetgebakerd Temperamentvol
Impulsief Enthousiast
Impulsief Spontaan
Ironie Humor
Jaknikker Meewerken
Kluizenaar Zelfredzaam
Koppig Wilskrachtig
Koppig Vasthoudend
Krenterig Spaarzaam
Kwetsen Confronteren
Kwetsend Scherpzinnig
Lui Ongedwongen
Manisch Vrolijk
Medelijden Meelevendheid
Meelopen Volgzaam
Naïef Optimistisch
Niet luisteren Spraakzaam
Onbenaderbaar / gesloten / verlegen Stil
Onbereikbaar / Geen rekening houden met anderen Eigenzinnig
Onderdanig Loyaal
Ongeduldig Snel
Ongenuanceerd / te weinig details Bondig
Ongeremd Impulsief
Onopvallend Teamspeler
Ontwijkend Voorzichtig
Onverbiddelijk / te serieus Ernstig
Onverschillig Realistisch
Onvoorzichtig Lef
Onzichtbaar Bescheiden
Opdringen Helpen
Opdringend Overtuigend
Opdringerig Aanwezig
Opdringerig Belangstellend
Opdringerig Nieuwsgierig
Opoffering Behulpzaam
Over elegant Stijlvol
Overbelast raken / geen nee kunnen zeggen Verantwoordelijk
Overbezorgd Verantwoordelijk
Overdreven Hartelijk
Overheersend Concurrerend
Overheersend Inspirerend
Overmoedig Dapper
Passief Geduldig
Passief Relaxed
Passief zijn Luisteren
Perfectionistisch Nauwkeurig
Pietje precies Accuraat, Procedureel
Pietluttig Zorgvuldig
Risicovol Avontuurlijk
Roekeloos Moedig
Roekeloos Zorgeloos
Saai Serieus
Sentimenteel Gevoelig
Simpel / onbenullig Eenvoudig
Slaafs Gehoorzaam
Slordig Pragmatisch
Smetteloos Net, Ordelijk
Star Consequent
Star Discipline
Star Formeel
Star Ordenend
Star Standvastig
Stijfkoppig Vastberaden
Te conservatief behoudend
Te empathisch / het gevoel van de ander overnemen Inlevingsvermogen
Te open zodat er misbruik gemaakt kan worden Openhartig
Te punctueel Stipt
Te voorzichtig Behoedzaam
Teveel inleven in de gevoelens van anderen Empathie
Teveel praten / weinig ruimte laten voor anderen Communicatief
Traag Stabiel
Twijfelen Weloverwogen
Vastgeroest Degelijk
Veeleisend Ambitieus
Verkwistend Gul
Verlegen Rustig
Vleierig Openhartig
Vleierig Hoffelijk
Voorzichtig / geen eigen mening Diplomatiek
Wantrouwend Sceptisch
Wispelturig / met alle winden meewaaien Aanpassingsvermogen

We kunnen de uitdaging (en zelfs de allergie) verder onderzoeken door middel van kernkwadranten.

Kernkwadranten worden vaak gebruikt tijdens coaching

Kernkwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie
Wat anderen in mij waarderen Wat ik bij anderen door de vingers zie Wat ik in mezelf mis Waar ik een hekel aan zou hebben bij mezelf
Wat ik anderen aanmoedig Wat anderen mij verwijten Wat anderen mij toewensen Wat ik minacht bij anderen.
Wat ik van anderen eis Wat ik geneigd ben bij mezelf goed te praten Wat ik in anderen bewonder Wat ik van anderen moet relativeren.

Meer weten? Zoek de kernkwadranten methode van Daniel Ofman op of boek een TryOut gesprek bij de Mindbrouwerij