waarden oefening
waarden oefening

Elk moment van de dag worden we, direct of indirect, gestuurd door onze waarden: de dingen of aspecten waar we op dit moment in ons leven waarde aan hechten, wat we werkelijk belangrijk vinden. Waarden helpen ons in het maken van keuzes. Het zijn de drijfveren van ons gedrag: ze motiveren om te doen wat we doen, of juist niet, en bepalen of we tevreden zijn met het behaalde resultaat.

Kernwaarden sturen ons gedrag en beïnvloeden onze tevredenheid. Ze zijn niet alleen belangrijk voor persoonlijke groei, maar spelen ook een rol bij het opbouwen van betekenisvolle verbindingen met anderen. Laat je kernwaarden dienen als leidraad voor een betekenisvolle ontdekkingstocht, waar elke keuze een weerspiegeling is van wie je bent en waar je voor staat.

Het verkennen van je persoonlijke kernwaarden opent een deur naar innerlijke rust en helderheid. Het fungeert als een kompas voor doordachte keuzes in je levenspad, een reis die alleen jij kunt vormgeven. Neem vandaag de tijd om te reflecteren op wat echt waardevol voor je is.

Oefening:

Hoe onthul je kernwaarden? Waarden zijn niet iets wat we kiezen, maar eerder iets wat we ontdekken door introspectie en reflectie. Om je kernwaarden te identificeren, begin je met het maken van een lijst van 20 waarden die resoneren met jou. (Tip: Maak twintig kaartjes of Post-it’s/Sticky Notes and schrijf op elk een waarde.)

Zodra je je lijst van 20 hebt, beperk je deze tot 10 waarden die jij als het meest belangrijk beschouwt. Ten slotte selecteer je de 5 waarden die je beschouwt als jouw kernwaarden. Dit proces zal je helpen helderheid en inzicht te krijgen in wat er werkelijk toe doet voor jou. De onderstaande lijsten kunnen dienen als een nuttig vertrekpunt en inspiratie bieden voor deze oefening.

Leg ze vervolgens op volgorde van belangrijkheid. Deze top 5 is jouw waardenperspectief, met de belangrijkste waarden bovenaan.

Geef nu voor elke waarde antwoord op de volgende vragen en schrijf het op:

  1. Wat betekent deze waarde voor jou?
  2. Hoe vertaalt jouw belangrijkste waarde zich in je werk?
  3. Hoe vertaalt zich dat in concreet gedrag?
  4. Hoe zie je dit terug in je dagelijks leven?
  5. Wat zegt deze waarde over jou?

Lijst met levenswaarden, kernwaarden

Aandacht Gehoorzaamheid Ondernemend Trouw
Affectie Geleerdheid Ontdekken Uitdaging
Assertiviteit Gelijkwaardigheid Onthechting Uitmuntendheid
Authenticiteit Geloof Ontmoeten Veelzijdigheid
Autonomie Geluk Ontspanning Veerkracht
Avontuur Gemak Ontvouwen Veiligheid
Balans Genuanceerdheid Ontwikkeling Verantwoordelijkheid
Barmhartigheid Gevoeligheid Onvoorwaardelijk Verbeeldingskracht
Bekwaamheid Gezag Openheid Verbetering
Betrouwbaarheid Gezamenlijkheid Optimisme Verbinding
Bescheidenheid Gezondheid Ordelijkheid Verbondenheid
Bescherming Gratie Originaliteit Verdraagzaamheid
Betrokkenheid Groei Overgave Vergeving
Bevrijding Harmonie Overvloed Vernieuwing
Bewustzijn Heelheid Passie Vertrouwen
Bezieling Hulpvaardigheid Persoonlijke ontwikkeling Vindingrijkheid
Bloei Humor Pionieren Virtuositeit
Collegialiteit Inlevingsvermogen Plezier Vitaliteit
Communicatie Innerlijke vrede Prestigieus Volharding
Competitie Innovatief Puurheid Volmaaktheid
Continuïteit Inspiratie Rationaliteit Vrede
Creativiteit Integriteit Rechtvaardigheid Vreugde
Daadkracht Intimiteit Respect Vriendschap
Dankbaarheid Inzet Resultaat Vrijgevigheid
Degelijkheid Inzicht Rijkdom Vrijheid
Deskundigheid Kennis Rust Waardering
Deugdelijkheid Klantgerichtheid Samenwerken Waardevol
Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenzijn Waardevrij
Discipline Kunstzinnigheid Schenken Waardigheid
Doelgerichtheid Kwaliteit Schoonheid Waarheid
Duidelijkheid Leiderschap Simpelheid Wijsheid
Duurzaamheid Leraarschap Solidariteit Zekerheid
Eenheid Levenslust Souplesse Zelfbehoud
Eenvoudigheid Liefde Soevereiniteit Zelfkennis
Eerlijkheid Loyaliteit Speelsheid Zelfstandigheid
Effectiviteit Mededogen Spiritualiteit Zelfvertrouwen
Efficiëntie Meesterschap Spontaniteit Zingeving
Eigenheid Meeveren Stabiliteit Zorgvuldigheid
Energiek Mildheid Stilte Zorgzaamheid
Enthousiasme Moedig Tederheid Zuiverheid
Erkenning Mogelijkheden Tevredenheid  
Essentie Mondigheid Toegankelijkheid  
Fijnzinnigheid Muzikaliteit Toewijding  
Flexibiliteit Nederigheid Tolerantie  
Geborgenheid Nuchterheid Traditioneel  
Geduld Onbaatzuchtigheid Transformatie  
Geestkracht Onafhankelijkheid Troost