Leren met een groei mindset
Leren met een groei mindset workshop

Groei Mindset Workshop

Welkom op de info pagina rondom de Groei Mindset! Deze pagina bevat aanvullende informatie en referenties vanuit onze Groei Mindset workshop van de Mindbrouwerij. Onderaan de pagina vind je tevens de link naar de presentatie

Voor meer informatie over de workshop kun je contact opnemen met één van onze coaches.

Mindset volgens Dweck

Professor Carol Dweck, psychologe aan de Stanford universiteit, deed meer dan twintig jaar onderzoek naar leermotivatie. Zij bewees dat de manier waarop iemand naar zijn eigen vaardigheden en talenten kijkt (mindset), in hoge mate bepaalt hoe je jezelf zal ontwikkelen. De mindset omvat krachtige gedachten over jezelf (overtuigingen) die bepalen wie je bent en wat je doet (Dweck, 2006).

Fixed vs Growth

Carol Dweck onderscheidt een fixed (vaste/statische) mindset en een groeimindset. Het werk van Dweck laat ons zien dat deze verschillende mindsets een grote invloed hebben op onze leer mogelijkheden. Mensen die gebruik maken van de groeimindset groeien over het algemeen sneller en meer dan mensen met een vaste mindset, ongeacht de aangeboren kwaliteiten of talenten.

Dweck werd bekend vanwege het onderzoek dat zij had gedaan met jonge kinderen die door hun scholen waren aangemerkt als kinderen die extreem reageerden op falen. In de jaren die volgden ontdekte Dweck andere aspecten van de mindset-theorie. Zo begon zij te ontdekken dat hoe kinderen reageren op situatie van falen mede bepaald worden door de feedback die zij krijgen van hun omgeving. Ze ontdekte dat soms subtiele feedback al een sterke invloed kan hebben op hoe kinderen situaties van falen interpreteren. In dit veelbekeken filmpje geeft ze daar uitleg over:

The Power of Yet

De belangrijkste verschillen tussen vaste – en groei mindset

Het woord ‘Mindset’ is niet eenvoudig te vertalen naar het Nederlands. De beste benadering in deze context is denkwijze of mentaliteit. Het staat voor de manier waarop mensen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten.

Dat denken (en doen) bepaald of iemand vanuit een fixed/vaste mindset of vanuit een groeimindset handelt of reageert. De belangrijkste verschillen zijn:

 • Vaste: Persoonlijke eigenschappen staan vast; je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen.
 • Groei: je kunt blijven verbeteren en ontwikkelen; je talenten zijn slechts het startpunt en kunt steeds blijven groeien en ontwikkelen door hard te werken en ervaring op te doen.

In haar boek bekende boek ‘Mindset‘ beschrijft Carol Dweck haar onderzoek en de verschillen uitvoerig. In de onderstaande grafische opsomming (infographic) vind je de belangrijkste verschillen op een rijtje.

groei vs vaste mindset

Om het nog een stuk duidelijker te maken vind je hieronder een aanvullend overzicht over de verschillen tussen de fixed mindset en de groeimindset.

Bron: Visser, C. (2011). Het ontwikkelen van een groeimindset. TvOO, 2011(2), 4–9.

Vier kenmerken

Over het algemeen zie je het contrast tussen de twee mindsets terug in vier kenmerken:

 1. Ontwikkelbaarheid
 2. Leerproces
 3. Wilskracht
 4. Feedback

De belangrijkste verschillen zie je hieronder.

We hebben allemaal een vaste mindset

De eerste stap naar een groei mindset is het aanvaarden en accepteren dat we allemaal wel eens een fixed mindset hebben. Af en toe zullen we ‘fixed-gedachtes’ of ‘fixed-gedrag’ bij onszelf waarnemen.

Deze fixed gedachtes of gedrag zijn vaak te herleiden naar:

 • Succes is als ik gewonnen heb
 • Deze uitdaging ga ik liever niet aan
 • Ik moet zeker weten dat het deze keer wel goed gaat
 • Tegenslag zie ik als een indicatie van gebrek aan talent
 • Als ik me moet inspannen zie ik dat als indicatie dat ik te weinig talent heb
 • Feedback zie ik als een aanval en indicatie dat ik te weinig talent heb
 • Succes van anderen is bedreigend en geeft aan dat zij meer talent hebben dan ik

Leer je vaste mindset waar te nemen

Voor het waarnemen en herkennen van je eigen vaste/fixed mindset, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

In welke situaties heb je een groeimindset?

In welke situaties ben je toch iets meer ‘fixed’?

Waarom is het in de ene situatie ‘groei’ en in de andere situatie ‘vast’?

Gebruik het framework hierboven om je gedachten en gedrag tegen het licht te houden.

Groei mindset is aan te leren

4 stappen naar een groei mindset

 1. Leer je fixed mindset stem te herkennen
 2. Besef dat je een keuze hebt
 3. Spreek terug met een growth mindset stem
 4. Actie; handel en maak keuzes vanuit een growth mindset

In onderstaande video wordt het proces en elke stap in het kort uitgelegd:

Feedback geven

Een ander belangrijk onderdeel om de groeimindset te stimuleren is tijdens het geven van feedback.

Ook kun je met je feedback een groei- of juist een vaste mindset ‘activeren’. Tijdens één van de workshops tijdens de P&M dag werd het mooi verwoordt: Met een groeimindset is feedback eigenlijk een cadeautje! Het is een boodschap over de mogelijkheid dat je iets kunt veranderen en verbeteren. Dat is dus precies de primaire focus vanuit een groeimindset: Groei! Vanuit een vaste mindset, ofwel de overtuiging dat je je talenten, intelligentie en persoonlijkheid niet echt kunt veranderen, is je primaire focus ‘de prestatie’. Het goed overkomen en voorkomen van fouten. ‘Goed zijn’ in plaats van ‘beter worden’.

Stimuleer een groeimindset door:

Het normaliseren van effectieve feedback geven; maak het een dagelijkse gewoonte.

 • De focus op het (groei)proces te leggen. Geef procescomplimenten.
 • Feedback te geven met behulp van de facetten van een groeimindset. Zoals bijvoorbeeld feedback op de geleverde inspanning, hoe met eerder gegeven feedback is omgegaan of op het omgaan met fouten.
 • Het benoemen en complimenteren wanneer je anderen gebruik hoort maken van groei-complimenten of deze wijze van feedback geven.
 • Zelf rolmodel te zijn. Deel je eigen groeiproces!

Je stimuleert de groeimindset door feedback te geven vanuit een mentaliteit van ‘leren en helpen leren’.

Vooral bij kinderen is het belangrijk om vanuit een groeimindset complimenten te geven.

Beloon dus niet alleen het bereikte succes of resultaat, maar vooral de inspanning. Geef complimenten en waardering voor de moeite die ze doen. Of vraag eens waarom iets is gelukt.

Het platform Squala (liefde voor leren) deelt 20 voorbeelden om je op weg te helpen.

Wat levert het op de werkvloer?

Het mag duidelijk zijn dat de groeimindset niet alleen erg belangrijk is voor onderwijs maar dat deze kennis veel breder inzetbaar is in organisaties. Onderzoek laat zien dat getrainde managers en werknemers verschillende verbeteringen ervaren in hun werk (Heslin e.a., 2006):

 • Meer open staan voor feedback en kritiek van collega’s, leidinggevenden en medewerkers;
 • Effectiever in het oplossen van moeilijke problemen;
 • Effectiever in het begeleiden en aansturen van anderen;
 • Meer oog voor de groei van medewerkers en collega’s;
 • Herkennen van groei en ontwikkeling;
 • Verbeterde feedback aan anderen;
 • Ontwikkelen van coachend leiderschap.

Meer info:

Het omarmen van uitdagingen, leren van kritiek, het zoeken van inspiratie in het succes van anderen, eigenlijk weten we allemaal dat dit goed voor ons is. Maar dat het niet altijd even makkelijk is, is ook een feit. Begrip rondom het fenomeen groeimindset kan daarbij helpen. Het helpt je milder te zijn als iets niet in één keer lukt en je daarbij meteen afvragen wat je de volgende keer anders kan proberen om het wel te laten slagen. 

Een belangrijke vraag en boodschap die Carol Dweck in haar boek aan ieder van ons wil meegeven is: ‘Wat levert een groei mindset jou op?’ Zodra je de meerwaarde hiervan inziet heb je al de eerste stap gemaakt in jouw reis naar een groei mindset.

Voor meer informatie over dit boeiende onderwerp, delen we een aantal interessante links en boeken hieronder met je. En mocht je een keer willen sparren over een training voor jouw team of binnen jouw organisatie, neem dan gerust contact met ons op via het formulier hieronder.

Download de presentatie slides

Download invul formulieren

Wij wensen je veel groei!

Heb je nog vragen of wil je meer weten over onze workshop of onze coaching, gebruik dan het contact formulier hieronder.


Contact formulier Mindbrouwerij

Links en referenties:

Onderzoek naar de invloed van mindsets: https://www.growthmindsets.nl/onderzoeksresultaten

Misverstanden over de groeimindset: https://progressiegerichtwerken.com/wp-content/uploads/2016/02/artikel-vijf-misverstanden-over-de-groeimindset-1.pdf

Artikel en boek: Hoe vergroot je de mindset: https://www.talentontwikkeling.com/blog/groeimindset-ontwikkelen-3x/

Artikel – TvOO magazine: Het ontwikkelen van een groeimindset: artikel (PDF)

Artikel – TPP magazine: De groei mindset: artikel gratis downloaden

Growth Mindset in sport: https://primal.nl/growth-mindset-vs-fixed-mindset/

Boeken:

Maakbare brein van Margriet Sitskoorn

Mindset – changing the way you think to fulfil your potential (Engelstalig) van Carol Dweck

Mindset – Verander je manier van denken om je doelen te behalen (Nederlandstalig) van Carol Dweck

Groeimindset, is dat wel iets voor mij? van Pieter van der Haak

Voor kinderen (en volwassen kinderen :)) Growth Mindset Boekentip (de mooiste levenslessen): De jongen, de mol, de vos en het paard – Charlie Mackesy